Kwaliteit, veiligheid en milieu

Om het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in te bedden in onze organisatie wordt er binnen Lankhorst veel aandacht besteed aan veiligheid, milieu en kwaliteit richting mensen, omgeving en onze producten. Hiervoor is onze KAM-afdeling aangewezen. Zij richt zich binnen onze bedrijfsprocessen op de drie aspecten "Kwaliteit", "Arbo" en "Milieu" die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Deze manier van werken sluit aan bij de algemene aanpak volgens het People-Planet-Profit model.
 veilige kunststof producten
Arbo en Milieu staan hoog bij ons op de agenda. Door veranderde wetgeving en nieuwe machines veranderen eisen aan mens en omgeving. Arbo en Milieu zijn onderwerpen die al in een vroeg stadium betrokken worden bij investeringen en ontwikkelingen van nieuwe producten en processen. Er zijn Arbo-functionarissen aangesteld die ieder jaar een Arbo-plan maken en op regelmatige basis risico inventarisaties en evaluaties houden. Het productiepersoneel wordt persoonlijk ingelicht over het gebruik van beschermingsmiddelen en het veiligheidsbeleid van Lankhorst.

Onder duurzaam ondernemen verstaan wij ook rekening houden met het Milieu door het reduceren en recyclen van afval, het minimaliseren van benodigde input en het maken van meerjarenafspraken met de overheid over energiereductie.

De kwaliteitsdienst is verantwoordelijk voor kwaliteit- en procesbewaking. Onze goed opgeleide kwaliteitscoördinatoren zorgen voor de juiste procedures, gekalibreerde meetapparatuur, goede werkinstructies en zijn continu bezig om meetprocedures te vinden zodat we een goed functionerend product in de praktijk kunnen garanderen. Dit gebeurt zoveel mogelijk aan de voorkant van het proces en in overleg met alle betrokken afdelingen. Verder bewaken ze de efficiëntie en duurzaamheid van onze productieprocessen. De kwaliteitsdienst is bovendien verantwoordelijk voor de coördinatie en registratie van klachten. Op deze manier kunnen we onze producten en dienstverlening optimaliseren. We werken graag samen met u naar een nog betere oplossing voor al uw vraagstukken!